FORSIKRING PRISER

Hvad dækker en ulykkesforsikring? – Få et indblik i hvad forsikringen dækker

Ulykker sker, det er en kendsgerning. Uanset om du kører bil, deltager i sportsgrene eller arbejder på et sted med mange risici, så er det godt at være forberedt.

Det betyder ikke nødvendigvis, at du ikke kan tage risiko, tværtimod! Men det betyder, at du bør overveje muligheden for at tegne en ulykkesforsikring.

En ulykkesforsikring kan give dig den økonomiske tryghed og sikkerhed som du har brug for i tilfælde af en ulykke.

Men hvad dækker den egentlig? Og hvilke former for varige mén dækkes? Det vil vi se nærmere på her!

Vi vil tage et dybdegående kig på de forskellige scenarier og situationer der er omfattet af en ulykkesforsikring og gennemgå de forskellige former for økonomisk støtte der er til rådighed i tilfælde af ulykkessituationer.

Så hold fast – lad os finde ud af hvad en ulykkesforsikring kan gøre for dig!

Hvad dækker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring dækker en bred vifte af skader og sygdomme, der kan opstå som følge af ulykker, trafikulykker, arbejdsulykker og andre traumatiske oplevelser. Det kan også dække tandskader og alle former for farlig sport.

En ulykkesforsikring vil som regel dække alle slags ulykker, uanset om det er en lille skade eller en større skade, der kræver lægehjælp. Ulykkesforsikringen vil typisk dække alle lægeomkostninger, der er relateret til ulykken, samt eventuelle økonomiske tab, der kan være forbundet med ulykken.

Derudover vil forsikringen typisk dække eventuelle varige mén, der er forårsaget af ulykken. Dette kan være alt fra fysiske skader til psykiske skader, der kan være forbundet med ulykken. Dette inkluderer typisk også tab af livsindkomst og tab af arbejdsevne.

Nedenfor har vi samlet en liste over nogle af de varige mén, der typisk dækkes af en ulykkesforsikring:

 • Fysiske skader såsom brud, skader på organer og ledbånd
 • Varige mén såsom smerter, handicap og begrænsninger
 • Psykiske lidelser såsom PTSD, depression og angst
 • Tab af arbejdsevne
 • Tab af livsindkomst

Trafikulykker

En ulykkesforsikring dækker alle former for trafikulykker, herunder kollisioner, ulykker med offentlig transport og cykelulykker. Hvis du er involveret i en trafikulykke, kan du få erstatning fra din egen ulykkesforsikring og skadevolders forsikringsselskab. Det gælder uanset om du har været fører eller passager i et køretøj.

En førerulykkesforsikring dækker dig, på samme måde som hvis et andet motorkøretøj var involveret i skaden. Den dækker også dig, hvis du er involveret i en ulykke, hvor du ikke har været fører af et køretøj.

Hvis du har opnået en méngrad, der er større end 0%, og din forsikringssum er højere end 0 kr., vil du modtage en erstatning fra din ulykkesforsikring. Erstatningen kan bruges til at dække omkostninger forbundet med behandling og rehabilitering, samt økonomisk tab som følge af skaden.

Arbejdsulykker

En ulykkesforsikring dækker alle former for arbejdsulykker, herunder arbejdsskader, arbejdsrelaterede sygdomme og traumer. Ulykkesforsikringen vil dække stort set alle ulykker, der opstår på arbejdspladsen, uanset om det er en industri, byggeplads eller et kontor. Det er dog vigtigt at bemærke, at der er visse begrænsninger, når det kommer til ulykkesforsikringer.

En arbejdsulykke kan resultere i et fysisk eller psykisk traume, som kan forårsage varige mén. Nogle af de mest almindelige varige mén, der dækkes af ulykkesforsikringer, inkluderer:

 • Fysiske skader såsom brud, forstuvninger, forbrændinger eller andre skader
 • Psykisk traume, herunder posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Langvarige smerter
 • Varige lammelser eller andre handicap

Hvis du har et ulykkestilfælde, du får en méngrad på 5 % med en forsikringssum på 1 mio. kroner, får du 50.000 kroner. Dette beløb dækker ikke kun udgifter til medicinsk behandling, men også andre udgifter, såsom tabt arbejdsfortjeneste, husleje og transportudgifter.

Traumatiske oplevelser

En ulykkesforsikring dækker også traumatiske oplevelser som følge af vold, naturkatastrofer, ulykker og sygdom. Traumatiske oplevelser kan have alvorlige konsekvenser, der har både fysisk og psykisk karakter.

En ulykkesforsikring kan dække følgende:

 • Svie og smerte – kompensation for smerte og ubehag som følge af en ulykke.
 • Udbetaling af kompensation – udbetaling af kompensation til personer, der har lidt knoglebrud som følge af en ulykke.
 • Krisehjælp – krisehjælp til personer, der har været udsat for traumatiske oplevelser, herunder psykologisk støtte.

En ulykkesforsikring kan også dække kollektive forsikringer for grupper af medarbejdere i en virksomhed, som kan omfatte kompensation og krisehjælp ved traumatiske oplevelser. Dette giver medarbejderne mulighed for at få den nødvendige støtte og kompensation, hvis de skulle komme ud for en ulykke.

Tandskader

En ulykkesforsikring dækker tandskader som følge af et ulykkestilfælde. Dette kan være knækkede tænder, ødelagte tandproteser eller andre tandskader. Din ulykkesforsikring dækker også nødvendige og rimelige udgifter til tandbehandling i forbindelse med en ulykke.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at tandskader som skyldes tygning af madvarer eller andre faktorer end ulykker ikke dækkes af en ulykkesforsikring.

For at få det bedst mulige overblik over hvad ens ulykkesforsikring dækker, er det en god idé at undersøge, hvilke tandskader der specifikt er dækket af ens ulykkesforsikring samt hvilke ekstra muligheder man har for økonomisk støtte i forbindelse med en ulykke.

Farlig sport

En ulykkesforsikring dækker også farlig sport, herunder skader som følge af ekstremsport, motorsport og andre sportsgrene, der involverer en høj risiko for ulykker. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er visse sportsgrene, som ikke dækkes af en almindelig ulykkesforsikring, herunder ekstremsport og motorsport. I så fald kan det være nødvendigt at supplere sin ulykkesforsikring med en af de to tilvalgsdækninger, der er tilgængelige.

Udover farlig sport dækker en ulykkesforsikring også ulykker der opstår under almindelig sport som fodbold, håndbold, ridning, skiløb, surfing m.m. Dette gælder dog kun, hvis man ikke har valgt en af de to tilvalgsdækninger.

Derudover dækker ulykkesforsikringer ofte også kørsel på motorcykel, sejlads, luftfart, kampsport m.m., alt efter hvilken type ulykkesforsikring man har.

Det er vigtigt at have en ulykkesforsikring, da man ikke ved, hvornår ulykken indtræffer. Ulykkesforsikringer kan være med til at sikre, at man får den nødvendige økonomiske støtte, hvis man kommer til skade som følge af en ulykke. Dette gælder både for almindelige sportsgrene, men også for farlig sport.

Som eksempel på, hvad der dækkes af en ulykkesforsikring, kan nævnes en skater, der kommer til skade som følge af et fald. I så fald kan ulykkesforsikringen være med til at dække omkostningerne ved lægebehandling og eventuelle varige mén.

Derudover kan ulykkesforsikringen også være med til at dække omkostningerne ved kørsel på motorcykel, sejlads, luftfart, kampsport m.m., alt efter hvilken type ulykkesforsikring man har. Dette gælder selvfølgelig også, hvis man har valgt en af de to tilvalgsdækninger.

Som en sidste note er det vigtigt at huske, at risikoen for at komme til skade stiger, hvis man dyrker farlig sport. Derfor er det vigtigt, at man undersøger sine forsikringsmuligheder grundigt, inden man vælger en ulykkesforsikring.

Eksempler på varige mén der dækkes

En ulykkesforsikring dækker varige mén, herunder fysiske handicaps som følge af en ulykke, tab af erhvervsevne, invaliditet og tab af levetid. Det er muligt at få dækket økonomisk, hvis man er blevet invalideret, og en ulykkesforsikring dækker typisk varige mén på mere end 5%.

Der er mange eksempler på mén, der dækkes af en ulykkesforsikring, herunder:

 • Misset det yderste led af langfingeren i en savulykke
 • Tab af synet på grund af en trafikulykke
 • Varige rygskader som følge af et fald
 • Invaliditet som følge af en arbejdsulykke
 • Tab af levetid som følge af en trafikulykke

Ved et ulykkestilfælde dækkes der for fysiske varige gener, som kan opdeles i forskellige méngrader. Man kan selv vælge, hvor høj en forsikringssum der ønskes, afhængig af dækningsbehovet. Ulykkesforsikringen dækker også varige mén ved sportsskader og ulykker, der opstår i fritiden.

Muligheder for økonomisk støtte efter en ulykke

En ulykkesforsikring giver forsikrede mulighed for økonomisk støtte efter en ulykke. Denne støtte kan tage mange forskellige former, herunder erstatninger, refusioner, dagpenge og andre former for økonomisk støtte.

Erstatninger: Erstatninger er en økonomisk kompensation for eventuelle skader, som er blevet påført af en ulykke. Erstatninger kan bruges til at dække lægeregninger, medicin, behandlinger, genoptræning og andre udgifter, der er opstået som følge af ulykken.

Refusioner: Refusioner er en økonomisk kompensation for tab af arbejdsevne og eventuelle løn- og andre arbejdsrelaterede tab som følge af en ulykke.

Dagpenge: Dagpenge er et månedligt beløb, der gives til forsikrede, der har mistet deres arbejdsevne som følge af en ulykke.

Anden økonomisk støtte: Der kan gives anden økonomisk støtte som følge af en ulykke.

Dette kan omfatte en midlertidig eller permanent erstatning for tab af arbejdsevne, tab af levestandard, tab af erhvervsevne eller andre økonomiske tab, som følge af ulykken.

Afslutning

Den rigtige ulykkesforsikring kan gøre en stor forskel for dig og dem du holder af, særligt hvis uheldet er ude.

Ved at informere dig om, hvad en ulykkesforsikring dækker, øger du dine chancer for at blive kompenseret fuldstændigt for de potentielle tab af arbejdsevne eller livsindkomst som følge af et uheld.

Gå derfor ikke glip af den viden og de muligheder, der kan beskytte dig og dine kære, tjek din ulykkesforsikring i dag!

Indholdsfortegnelse

Se flere artikler